Rejestracja

Dane przedszkola:
Dyrektor:
Koordynator programu (osoba kontaktowa):
Akceptuję regulamin programu.

Po potwierdzeniu danych, wypełniony formularz zostanie przesłany na adres mailowy dyrektora. Podpisany formularz należy odesłać Organizatorowi za pośrednictwem faxu pod numer 22 833 23 78, pocztą elektroniczną na adres kontakt@wolewode.pl lub listem poleconym:

Laboratorium Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Śmiała 31a;
01-523 Warszawa.

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Laboratorium Komunikacji sp. z o.o., ul. Śmiała 31a, 01-523 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie, w tym w konkursach organizowanych w ramach Programu, w celu ich prawidłowego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia oraz w celu marketingowym. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w Programie lub otrzymywania informacji handlowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.