Partnerzy

Instytut Matki i Dziecka

Instytut Matki i Dziecka

Instytut Matki i Dziecka to placówka o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji. Dedykowany potrzebom kobiet i dzieci, od lat powojennych do dziś pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków opieki zdrowotnej.

Szczególną troską otoczone są przyszłe mamy, a opieka nad dzieckiem rozpoczyna się w Instytucie już na etapie ciąży. Szeroki zakres działania Instytutu pozwala na prowadzenie zaawansowanej diagnostyki i wszechstronne leczenie płodu przez interdyscyplinarne zespoły lekarzy. W Instytucie przychodzą na świat nie tylko dzieci zdrowe, ale też niemowlęta z najcięższymi wadami rozwojowymi i wcześniaki o skrajnie niskiej masie urodzeniowej. Pod opieką Instytutu pozostają również pacjenci z chorobami rzadkimi, takimi jak mukowiscydoza czy fenyloketonuria, a także wymagający opieki onkologicznej. Instytut Matki i Dziecka to szpital, poradnie specjalistyczne czy kliniki, ale również ośrodek naukowy, który przyczynia się do postępu wiedzy medycznej i pozwala szybciej i skuteczniej pomagać chorym.

Do tej pory Instytut zapisał wiele kart historii polskiej medycyny i odegrał istotną rolę w jej przełomowych momentach. To właśnie Instytut wprowadził na świecie pojęcie medycyny wieku rozwojowego przyjmując m.in. różne dawkowanie leków dla dzieci i dorosłych. Pierwszy w Polsce pozwolił rodzicom odwiedzać dzieci przebywające w szpitalu, wprowadził powszechne badania przesiewowe noworodków, Książeczki Zdrowia Dziecka i system rooming-in, dzięki któremu zdrowe noworodki przebywają pod opieką mam od chwili narodzin.

Więcej informacji na stronie: www.imid.med.pl


Instytut Żywności i Żywienia

Instytut Żywności i Żywienia

Motto: "Niech żywność będzie twoim lekarstwem"

Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) jest wiodącą placówką naukowo-badawczą, leczniczą i edukacyjną w zakresie chorób związanych z nieprawidłowym żywieniem. Jest też uznanym ekspertem od jakości zdrowotnej żywności oraz zasad prawidłowego żywienia. Instytut ma na swoim koncie wiele znaczących dokonań, m.in. opracowywanie i publikowanie norm żywienia oraz tabel składu i wartości odżywczych pokarmów. IŻŻ bierze też udział w realizacji wielu projektów międzynarodowych, jak np. projekt "Zachowaj równowagę" realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). Głównym celem tego projektu jest zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym przez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.

Więcej informacji na stronie: www.izz.waw.pl