Lista artykułów

Pokazuj dziecku konkretne korzyści z picia wody.

Poprzednia porada
Użyj klawiszy by przeglądać treści
Następna porada

Zachęcając do picia wody, opisz dziecku, co dzięki temu zmieni się w jego ciele. Mów konkretnie, prostymi zdaniami: zamiast „będziesz silniejszy” - „twoje nóżki będą silniejsze”, zamiast „będziesz mądrzejszy” - „twoja głowa będzie mądrzejsza”.

Komentarz psychologa:

Instytut Żywności i Żywienia

Dziecko w wieku przedszkolnym myśli w sposób konkretno-wyobrażeniowy za pomocą obrazów. Kiedy mówisz o jego nóżkach, jest w stanie sobie te nóżki wyobrazić. Pamiętaj, aby opisywać dziecku szczegóły – jest to zgodne z kierunkiem jego stopniowego rozwoju myślenia w tym wieku: od konkretu do abstrakcji.