Lista artykułów

Korale

Poprzednia porada
Użyj klawiszy by przeglądać treści
Następna porada

Zrób otwory w nakrętkach i poproś dziecko o samodzielne nawleczenie ich i makaronu na żyłkę  (na przemian). Poproś, by przy każdym „koraliku” głośno wymówiło literkę „r”. Gdy już wystarczająca ilość nakrętek i makaronu zostanie nawleczona, to pomóż związać dziecku dwa końce żyłki/nitki i poproś, by głośno powiedziało słowo„KORALE”, a w nagrodę za poprawne wymówienie podaj mu szklankę z wodą do wypicia, bo na pewno się zmęczyło tym ciągłym powtarzaniem.

Komentarz psychologa:

Instytut Żywności i Żywienia

Zabawa ta służy doskonaleniu rozwoju ruchowego nadgarstka. A także pomaga w ćwiczeniu opanowania prawidłowej wymowy głoski „r”.